Bc. Dana Rabušicová

Diplomová práce

Strategie vzdělávání žáků se syndromem ADHD na střední škole

The strategy education of the pupils with the syndrome ADHD at secondary school
Anotace:
Tématem diplomové práce, které jsem si zvolila je Strategie vzdělávání žáků se syndromem ADHD na střední škole. Cílem této diplomové práce je zjistit informace o přístupech učitelů k žákům se syndromem ADHD a o průběhu vývoje poruchy. Snahou je poukázat na různé styly výchovného působení učitelů a různé podmínky, ve kterých jsou žáci s již zmíněnou poruchou vychováváni. Cílem teoretické části bylo …více
Abstract:
The theme of the thesis of my choice is The Education Strategy for Pupils with ADHD Syndrome in Secondary School. The goal of the thesis is to gather information about teachers’ approach to pupils with ADHD syndrome and about the development of the disorder. The intention is to refer to different education styles and different conditions, which are the pupils with the above mentioned disorder exposed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta