Bc. Petra ŽITNÍKOVÁ

Diplomová práce

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTATION OF CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR THE PREVENTION OF INTRAVASCULAR CATHETER-RELATED INFECTIONS
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo vytvořit klinický doporučený postup pro prevenci intravaskulárních katétrových infekcí metodou transkontextuální adaptace pro podmínky v České republice a pilotně ověřit v klinické praxi. Dílčí cíle: Vyhledat existující klinický doporučený postup, zhodnotit metodologickým nástrojem AGREE II, adaptovat metodologickým nástrojem ADAPTE, přeložit do českého jazyka a pilotně ověřit …více
Abstract:
The aim of thesis was to create clinical practice guideline for prevention of intravascular catheter-related infections by using method of transcontextual adaptation for conditions in Czech Republic and verify in a clinical practice. Partial aims: To find an existing clinical practice guidelines, to evaluate with a methodological AGREE II instrument, adapt with a methodological ADAPTE instrument, to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽITNÍKOVÁ, Petra. ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta