Ivan Német

Bakalářská práce

Trendy v bankovom marketingu

Trends in the Bank Marketing
Abstract:
NÉMET, Ivan: Trends in the bank marketing. Bachelor thesis. Banking Institute University of Prague, Foreign University Banska Bystrica. Department of finance, acounting and Insurance. Supervisor: Assoc. Prof. Dipl. Ing. Mária Klimiková PhD Year of defense: the 2013th Number of pages: 54 The objective is to analyze and evaluate trends in the Bank Marketing and prediction of the trends. Bachelor's thesis …více
Abstract:
NÉMET Ivan Trendy v bankovom marketingu Bakalárska práca Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra financií účtovníctva a poisťovníctva Vedúci práce Doc Ing Mária Klimiková PhD Rok obhajoby 2013 Počet strán 54 Bakalárska práca, s cieľom analyzovať a zhodnotiť vývoj v bankovom marketingu ako aj predikcia trendov, sa delí na tri časti. Prvá kapitola je zameraná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management