Jana POUROVÁ

Diplomová práce

Analýza stavu a vývoje životního prostředí ve vybraných městech Ústeckého kraje

Analysis of the state and trends of the environment in selected cities of Usti Region
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou životního prostředí s cílem analyzovat vývoj kvality životního prostředí ve vybraných městech Ústeckého kraje, komparovat vybrané indikátory s jinými územními jednotkami a vyhodnotit vztah k vybraným demografickým ukazatelům. První část obsahuje teorii k problematice udržitelného rozvoje a životního prostředí. Důraz je kladen na dvě důležité složky životního …více
Abstract:
This diploma thesis deals with environmental issues aiming to analyze the development of the environment quality in selected cities of the Ústí nad Labem Region, to compare selected indicators with other territorial units and to evaluate the relation to selected demographic indicators. The first part covers the theory of sustainable development and the environment. Emphasis is placed on two important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POUROVÁ, Jana. Analýza stavu a vývoje životního prostředí ve vybraných městech Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa