Bc. Marek Slovák

Bachelor's thesis

Neoformalistická analýza: Super 8 - (Síťová) provázanost na bázi paralelismů a kontrastů

Neoformalist film analysis: Super 8 - (Network) Interconnection on the basis of paralelism and contrast
Abstract:
Tato bakalářská práce je neoformalistickou analýzou filmu Super 8 režiséra J. J. Abramse. První polovina této práce zasazuje snímek do širšího (ekonomického, historického, kulturního) kontextu a předkládá tezi, že virální marketing mohl změnit divákovo vnímání žánru a že propagace ovlivnila estetiku díla (a naopak). Druhá polovina, ve které je analyzována narace a styl, určuje dominantu (síťové) provázanosti …more
Abstract:
This bachelor thesis is a neoformalist analysis of Super 8, directed by J. J. Abrams. The first half of this work places the movie in a broader (economical, historical, cultural) context and propose, that viral marketing could change viewers perception of the genre and (that) promotion inffluence the estetic of the movie (and vice versa). The second half, which analyse narration and style, determine …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta