Bc. Dominika Talianová

Master's thesis

Challenges of a new approach in the management of ICT: the service management perspective in the Smart City context

Challenges of a new approach in the management of ICT: the service management perspective in the Smart City context
Abstract:
Perspektíva zo strany služieb je pomerne nová teória, stále nie veľmi implementovaná a používaná. Tátp práca sa venuje aspektom logiky dominovanej službami (Service-Dominant), vede služieb (Service Science) a vzťahu perspektívy služieb vzhľadom ku konceptu Smart Cities, zatiaľ čo venuje pozornosť obzvlášť úlohe informačných a komunikačných technológií, ktoré podporujú integráciu Smart Cities. Táto …more
Abstract:
Service perspective is considerably new theory, sill not widely implemented and used. This thesis focuses on aspects of Service-Dominant logic, Service Science and the relationship of service perspective towards the concept of Smart Cities while paying special attention to the Information and Communication Technologies supporting the integration of Smart Cities. The thesis proposes new approach and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2017
  • Supervisor: Francesco Caputo
  • Reader: Mgr. Petr Štěpánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky