Bc. Kristína Leboczová

Diplomová práce

Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podnikoch Slovenská pošta, a. s. a Česká pošta, s. p.

Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců v podnicích Slovenská pošta, a. s. a Česká pošta, s. p.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování zaměstnanců v podnicích Slovenská pošta, a. s. a Česká pošta, s. p. Cílem diplomové práce je navrhnout doporučení týkající se systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve státních podnicích poskytujících poštovní služby. V teoretické části jsou shrnuty základní pojmy z oblasti motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců. V praktické části …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the system of evaluation and remuneration of employees in Slovenská pošta, a. s. and Česká pošta, s. p. The aim of the diploma thesis is to propose recommendations for the system of evaluation and remuneration in state-owned enterprises providing postal services. The theoretical part summarises the general terms of motivation, evaluation and remuneration of employees …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá systémom hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podnikoch Slovenská pošta, a. s. a Česká pošta, s. p. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť odporúčania týkajúce sa systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v štátnych podnikoch poskytujúcich poštové služby. V teoretickej časti sú zhrnuté základné pojmy z oblasti motivácie, hodnotenia a odmeňovania zamestnancov. V praktickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Markéta Lörinczy, Ph.D.
  • Oponent: Renata Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický