Veronika Matoušová

Master's thesis

Česká republika a její přechod na obnovitelné zdro-je energie v rámci priorit EU

The Czech Republic and its transition to renewable energy sources within the framework of EU priorities
Abstract:
Téma obnovitelných zdrojů energie se stává stále více předmětem zájmu v souvislosti s tím, jak ve světě roste tlak na potřebu chránit planetu před globálním oteplováním a klimatickou změnou. Diplomová práce se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů v Evropské unii, kdy je hlav-ním tématem Česká republika a její probíhající transformace energetické politiky s ohledem na obnovitelné zdroje. Cílem …more
Abstract:
The subject of renewable energy is becoming increasingly important as the world feels the need to protect the planet from global warming and climate change. This final thesis deals with the issue of renewable sources in the European Union, specifically, the main focus is on the Czech Republic and its ongoing transformation of energy policy with regard to renewable sources. The aim of the paper is to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 8. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 2020
  • Supervisor: Jarolím Antal
  • Reader: Jiří Sejkora

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81337