Jitka HYNKOVÁ

Bachelor's thesis

Hudba jinak - výzva nebo spekulace?K alternativní muzikoterapii Vlastimila Marka

Music in Another Way - an Appeal or a Speculation?(About Vlastimil Marek´s Alternative Music Therapy)
Abstract:
Práce je věnována muzikoterapii a alternativní muzikoterapii. První část vymezuje muzikoterapii, mapuje její historii, vývoj muzikoterapie v České republice a ukazuje její současnou podobu. Jsou zde popsány existující druhy muzikoterapie a metody a techniky, které se v praxi používají. Druhá část se zabývá tzv. alternativní muzikoterapií, která vychází z hudby new age (hudby nového věku). Zaměřuji …more
Abstract:
This thesis deals with a music therapy and an alternative music therapy. The first part of the thesis limits the music therapy, surveys its history, the development in the Czech Republic and it shows its present form. There are described the existing kinds of the music therapy and the methods and the arts, which are used in the practices. The second part considers the so-called alternative music therapy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011
Identifier: 24904

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HYNKOVÁ, Jitka. Hudba jinak - výzva nebo spekulace?K alternativní muzikoterapii Vlastimila Marka. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta