Jitka HYNKOVÁ

Bakalářská práce

Hudba jinak - výzva nebo spekulace?K alternativní muzikoterapii Vlastimila Marka

Music in Another Way - an Appeal or a Speculation?(About Vlastimil Marek´s Alternative Music Therapy)
Anotace:
Práce je věnována muzikoterapii a alternativní muzikoterapii. První část vymezuje muzikoterapii, mapuje její historii, vývoj muzikoterapie v České republice a ukazuje její současnou podobu. Jsou zde popsány existující druhy muzikoterapie a metody a techniky, které se v praxi používají. Druhá část se zabývá tzv. alternativní muzikoterapií, která vychází z hudby new age (hudby nového věku). Zaměřuji …více
Abstract:
This thesis deals with a music therapy and an alternative music therapy. The first part of the thesis limits the music therapy, surveys its history, the development in the Czech Republic and it shows its present form. There are described the existing kinds of the music therapy and the methods and the arts, which are used in the practices. The second part considers the so-called alternative music therapy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 24904

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HYNKOVÁ, Jitka. Hudba jinak - výzva nebo spekulace?K alternativní muzikoterapii Vlastimila Marka. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta