Nikola NEUWIRTHOVÁ

Bakalářská práce

Vliv koncentrace vWF na délku uzavíracího času měřeného na přístroji PFA 100 s použitím cartrige s epinefrinem a kolagenem u pacientů léčených acetylsalicylovou kyselinou.

The Effect of vWF Antigen Concentration on the Length of the Closure Time Measured Using the PFA 100 with a Cartrige with Epinefrine and Collagen by Patients Treated with Acetylsalicylic Acid.
Anotace:
Trombocyty jsou buněčné fragmenty, které vznikají v kostní dřeni. Spolu s VWF hrají klíčovou roli v primární hemostáze. Poruchy primární hemostázy dělíme na kvantitativní a kvalitativní, a dále na vrozené a získané. Získané trombocytopatie resp. trombocytopenie mohou mít imunitní nebo neimunitní příčinu. Primární hemostázu lze testovat přístrojem PFA-100. Tímto přístrojem lze také stanovit účinnost …více
Abstract:
Platelets are cell fragments, that originate in the bone marrow. Together with VWF plays a crucial role in primary hemostasis. Disorders of primary hemostasis are divided into quantitative and qualitative, and the inherited and acquired. Acquired platelet disorders respectively thrombocytopenia may have an immune or nonimmune cause. Primary hemostasis can be tested by the PFA-100. This analyzer can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 19492

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Cecília Bodzásová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUWIRTHOVÁ, Nikola. Vliv koncentrace vWF na délku uzavíracího času měřeného na přístroji PFA 100 s použitím cartrige s epinefrinem a kolagenem u pacientů léčených acetylsalicylovou kyselinou.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta