Nikola NEUWIRTHOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv koncentrace vWF na délku uzavíracího času měřeného na přístroji PFA 100 s použitím cartrige s epinefrinem a kolagenem u pacientů léčených acetylsalicylovou kyselinou.

The Effect of vWF Antigen Concentration on the Length of the Closure Time Measured Using the PFA 100 with a Cartrige with Epinefrine and Collagen by Patients Treated with Acetylsalicylic Acid.
Abstract:
Trombocyty jsou buněčné fragmenty, které vznikají v kostní dřeni. Spolu s VWF hrají klíčovou roli v primární hemostáze. Poruchy primární hemostázy dělíme na kvantitativní a kvalitativní, a dále na vrozené a získané. Získané trombocytopatie resp. trombocytopenie mohou mít imunitní nebo neimunitní příčinu. Primární hemostázu lze testovat přístrojem PFA-100. Tímto přístrojem lze také stanovit účinnost …more
Abstract:
Platelets are cell fragments, that originate in the bone marrow. Together with VWF plays a crucial role in primary hemostasis. Disorders of primary hemostasis are divided into quantitative and qualitative, and the inherited and acquired. Acquired platelet disorders respectively thrombocytopenia may have an immune or nonimmune cause. Primary hemostasis can be tested by the PFA-100. This analyzer can …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier: 19492

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: MUDr. Cecília Bodzásová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NEUWIRTHOVÁ, Nikola. Vliv koncentrace vWF na délku uzavíracího času měřeného na přístroji PFA 100 s použitím cartrige s epinefrinem a kolagenem u pacientů léčených acetylsalicylovou kyselinou.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta