Bc. Kateřina Švecová

Diplomová práce

Charakterizace materialů vhodných pro konstrukci passivních vzorkovačů polárních organických látek ve vodním prostředí

Characterisation of materials suitable for construction of passive samplers of polar organic compounds in aquatic environment
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj metody pasivního vzorkování polárních znečišťujících organických látek ve vodním prostředí. Tyto látky je nezbytné monitorovat v životním prostředí, a to především díky jejich rizikům pro vodní živočichy a člověka i jejich rozsáhlému použití v mnoha oblastech. Experimentální část je zaměřena na vývoj pasivního vzorkovače na principu difuzního gradientu v tenkých …více
Abstract:
This thesis is focused on development of methods for passive sampling of polar organic pollutants in the aquatic environment. It is necessary to monitor these substances in the environment, due to their risk for aquatic life and human and their widespread use in many areas. The experimental part focuses on the development of passive samplers based on the principle of diffusion gradient in thin films …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta