Bc. Eva Macháčková

Master's thesis

Teaching English pronunciation to secondary school students with focus on TH consonants.

Teaching English pronunciation to secondary school students with focus on TH consonants.
Abstract:
Anotace Diplomová práce se zabývá výukou výslovnosti znělých a neznělých anglických souhlásek /ð/ a /θ/. Cílem diplomové práce je zaměření se na výuku výslovnosti těchto problematický souhlásek u středoškolských studentů. Práce se dále zabývá otázkou, zdali je možné u nich dosáhnout bezchybné výslovnosti. Teoretická část je věnována základním rysům výslovnosti, důležitosti výuky výslovnosti a aspektům …more
Abstract:
Abstract The final thesis is concerned with teaching pronunciation of voiced and voiceless TH consonants /ð/ and /θ/. The objectives of the work are to focus on teaching secondary school students to produce these sounds correctly. The thesis deals with a question whether it is possible to achieve faultless pronunciation of the TH consonants. The theoretical part enlists features of pronunciation, the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jaroslav Ondráček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta