Mgr. Dominika Kopecká

Diplomová práce

Pronunciation of non-existent or different phonemes of Czech teachers teaching English at primary school and their influence on pupils pronunciation

Pronunciation of non-existent or different phonemes of Czech teachers teaching English at primary school and their influence on pupils pronunciation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou učitelovy výslovnosti neexistujících a lišících se anglických fonému v českém jazyce a její možný vliv na výslovnost žáka. Učitelé předávají výslovnost vždy, když hovoří v Anglickém jazyce. Lze říci, že učitelova výslovnost je pro žáky model, který lze následovat. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá anglickými fonémy, výukou …více
Abstract:
This Master Thesis deals with the issue of teachers´ pronunciation of English sounds that are non-existent or different in the Czech language and its influence on the pupil´s pronunciation. Teachers transfer their pronunciation during lessons when speaking English. It can be said that a teacher´s pronunciation is a model for pupils to follow. This Master Thesis is divided into two parts. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta