Bc. Hana Schindlerová

Master's thesis

Ošetřovatelská péče o potenciální dárce orgánů

Nursing care for potential organ donor
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o potenciální dárce orgánů. Cílem teoretické části je shrnutí poznatků z dostupné literatury o historickém vývoji oboru transplantologie, o právní a etické problematice dárcovství orgánů a jsou zde definovány jednotlivé kategorie dárců orgánů. Teoretická část se také zabývá mozkovou smrtí, její diagnostikou a patofyziologickými mechanismy …more
Abstract:
The thesis is focused on nursing care of potential organ donors. The aim of the theoretical part is to summarize knowledge of available literature about development of transplantology and legislative and ethical issues connected with organ donation. There are also defined particular categories of organ donors. The theoretical part deals with patophysiological mechanisms of brain death, the diagnosing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Olga Suková
  • Reader: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta