Bc. Blanka Štauberová

Bakalářská práce

Evropská měnová unie

European Monetary Union
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Evropské měnové unie. Cílem je ji přiblížit, protože v dnešní době, kdy je předpokladem, že se naše Česká republika stane součástí eurozóny, by mělo být klíčovým, aby každý z nás věděl, jak to vlastně uvnitř Evropské měnové unie funguje. Vysvětlím určité pojmy, zasvětím čtenáře do historických procesů vzniku Evropské měnové unie, základních mezníků, popíši …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of the European Monetary Union. The aim is to introduce the topic of the European Monetary Union and because the Czech Republic will be a part of the European Monetary Union, it is essential for us to know how it works inside the European Monetary Union. I shall explain some specific terms as well as to let the readers into historical operations of beginning of the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS