Mgr. Jan Smetana, Ph.D.

Doctoral thesis

Molekulární diagnostika mnohočetného myelomu s využitím komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA čipech (array-CGH)

Molecular diagnostics of multiple myeloma using oligonucleotide array-base comparative genomic hybridization (array-CGH)
Abstract:
V této práci byla hodnocena přítomnost nebalancovaných chromozomových změn (CNAs) u souboru 184 vzorků od pacientů s mnohočetným myelomem (MM) vyšetřených pomocí techniky komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových mikročipech (array-CGH). Cílem bylo prokázat a upřesnit na celogenomové úrovni prognosticky významné chromozomové aberace charakteristické pro vznik a progresi MM. Doplňující …more
Abstract:
In this thesis we study incidence of unbalanced copy number aberrations (CNAs) in cohort of 184 samples from patients with multiple myeloma (MM) detected by comparative genomic hybridization technique with the use of oligonucleotide-based microarrays (array-CGH). The main aim was to verify the incidence and evaluate effect of CNAs on prognosis of MM patients. The occurrence of IGH rearrangements and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 10. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Reader: prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / General and Molecular Genetics