Bc. Martina Šmejcká

Master's thesis

Znevýhodněné skupiny obyvatelstva na trhu práce v ČR v období nedávné ekonomické krize: regionálně-geografická analýza

Disadvantaget groups of population on the labour market in the Czech Republic in the period of recent economic crisis: regional - geographical analysis
Abstract:
Diplomová práce se jako regionálně-geografická analýza zabývá zhodnocením postavení znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce v České republice. Práce je především zaměřena na vývoj počtu uchazečů o zaměstnání jednotlivých znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce a jejich podílu na pracovní síle v České republice, krajích a okresech v letech 2002 – 2015. Pozornost je také věnována zhodnocení …more
Abstract:
The thesis is a regional-geographical analysis focused on evaluation of the position of disadvantaget groups of population in the labor market in the Czech Republic. It concerns mainly on the development of the number of job seekers disadvantaget groups and their share of the workforce in the Czech republic, regions and districts in the years 2002 – 2015. Attention is also paid to the evaluation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Reader: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta