Theses 

The Analysis of the Involvement of the Company into International Trade – Bc. Jiří Heřman

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Business Management

Bc. Jiří Heřman

Bachelor's thesis

The Analysis of the Involvement of the Company into International Trade

The Analysis of the Involvement of the Company into International Trade

Abstract: Cílem předložené bakalářské práce je analýza zapojení společnosti Remoska sro do mezinárodního obchodu. Práce je rozdělena na dvě části, kdy v první z nich jsou představena teoretická východiska zapojení podniku do zahraničního obchodu a metodický aparát pro analýzu společnosti, který je následně ve druhé části práce aplikován na aktivity uvedeného podniku. Postupně bylo analyzováno obecné okolí metodou PEST, oborové okolí Porterovou analýzou pěti sil a vnitřní prostředí společnosti. Výsledky těchto dílčích analýz byly shrnuty v tabulce SWOT analýzy a byly předloženy návrhy řešení pro eliminaci zjištěných slabých míst a hrozeb podniku.

Abstract: The main aim of the submitted thesis: “The Analysis of the Involvement of a concrete company into International Trade” is to analyse involvement of a company – Remoska sro into international trade. The thesis is divided into two main parts: Theoretical and Practical part. Theoretical part introduces and discusses forms and possible means of international trade from company points of view; and also introduces analytical tools for economic analysis. Practical part introduces Remoska sro and use tools described in the Theoretical part for its general environment, inter-industry environment and inner-company factors analyses. The results from the analyses are summarised in the form of SWOT analysis and strategic recommendation for Remoska sro are formulated.

Keywords: Economic Analysis, International Trade, PEST, Porter Five Forces, Internal Analysis, Financial Analysis, SWOT

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2016
  • Supervisor: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 18/4/2019 20:57, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz