PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.

Disertační práce

Kriminalita mládeže jako etopedický problém

Juvenile delinquency as an ethopedia's problem
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou poruch chování dnešní mládeže, jež nabývají podoby kriminálního jednání. Je poukazováno na nutnost analýzy etiologických činitelů, tedy příčin a podmínek deviantního chování dětí, jejichž poznání je nezbytným předpokladem pro přijímání a následnou aplikaci vhodných kontrolních mechanismů. Cílem disertační práce je analýza poznatků dotýkajících se rizikových …více
Abstract:
The dissertation deals with the issues of behavioural disorders of present day youth, which take the form of criminal conduct. The necessity to analyze etiological factors, thus the causes of and conditions for the deviant behaviour of children is laid out, as their awareness is a prerequisite for the adoption and subsequent application of suitable control mechanisms. The objective of the dissertation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 10. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté)