Theses 

Spojené státy a evropská integrace v období Trumanovy administrativy – Bc. Lukáš Bartík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lukáš Bartík

Bakalářská práce

Spojené státy a evropská integrace v období Trumanovy administrativy

The United States and European integraton during the Truman administration

Anotace: Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat vztah Spojených států amerických k procesu evropské integrace v době administrativy prezidenta H. Trumana. Zabývá se především rolí, jakou hrála myšlenka evropské jednoty v rámci Marshallova plánu a rodící se strategie zadržování, a popisuje, jakým způsobem Spojené státy ovlivňovaly její uplatnění v konkrétních krocích. Důraz je také kladen na přístup USA k francouzsko-německému smíření jako jednomu z tehdejších hlavních problémů evropské integrace.

Abstract: The aim of this Bachelor thesis is to analyze the position of the United States towards the process of the European integration during the administration of President Harry S. Truman. It mainly deals with the role of the idea of European unity in context of the Marshall plan and emergence of the strategy of containment and it describes how the USA influenced its specific application. The thesis also examines the approach of the USA regarding to the Franco-German reconciliation as one of the fundamental issues of the European integration in that period.

Klíčová slova: evropská integrace, USA, Marshallův plán, ESUO, European integration, Marshall Plan, ECSC

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz