Mgr. Veronika Blažejová

Diplomová práce

Callanova metoda ve výuce španělštiny u dospělých

The Callan Method in teaching Spanish for adults
Abstract:
This diploma thesis deals with issues in adult language learning and specifically focuses on teaching Spanish using the Callan method. The theoretical part aims to introduce the concept and specifics of adult education and also to explain the nature and principles of the Callan Method, which we try to put into the context of traditional educational methods and current trends in this area. The theoretical …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou jazykového vzdělávání u dospělých a konkrétně se zaměřuje na výuku španělštiny pomocí Callanovy metody. Teoretická část si klade za cíl představit koncept a specifika vzdělávání dospělých a také vysvětlit povahu a zásady Callanovy metody, kterou se snažíme zasadit do kontextu tradičních vzdělávacích metod a také aktuálních tendencí v této oblasti. Teoretickou …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta