Bc. René Sabl

Diplomová práce

Specifické poruchy učení u žáků střední školy

Specific learning disorders for high school students
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou specifických poruch učení u žáků střední školy. V teoretické části se vysvětluje a objasňuje problematika specifických poruch učení, popisují se projevy jednotlivých specifických poruch učení, symptomy a jejich diagnostika. Dále je pozornost věnována reedukaci a kompenzaci u žáků se specifickými poruchami učení, obecným zásadám a současné legislativě. Cílem teoretické …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issues of the secondary school pupils with specific learning disabilities. Theoretical part explains and clarifies the issue of specific learning disabilities, their demonstration, symptoms and diagnosis. Next the thesis focuses on reeducation, compensation of specific learning disabilities and general principles of work with the pupils with specific learning disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta