Mgr. Alena Večeřová

Bachelor's thesis

Online Language Learning for Students with Specific Learning Difficulties

How ICT Multisensory Activities Could Help Students with SLD in Learning English Language
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá možnou pomocí informačních technologií studentům anglického jazyka, zvláště těm, kteří trpí některou ze specifických poruch učení. Popisuje koncept přístupu využívajícího zapojení více smyslů společně s individuálně upřednostňovanými styly učení použitými při výuce jazyka s využitím výpočetní a komunikační techniky, příslušné metody a přínos, a uvádí několik příkladů …more
Abstract:
This thesis deals with possible help of technology for learners of English language, especially for those suffering from any kind of SLD. It describes the concept of multisensory approach together with individually preferred learning styles applied in learning the language through the use of ICT tools, related methods and benefits, and provides several practical examples. It is focused on the level …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: B.A. Aaron Marc Collier

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta