Bc. Stanislav Škop

Master's thesis

Užitečnost a použitelnost map přístupnosti města Brna

Evaluation of the usability and usefulness of Brno city accessibility maps
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vnímanou hodnotou map přístupnosti uživatelskou skupinou osob s omezenou schopností pohybu a orientace v kontextu jejich každodenního života. Hodnota těchto mapových, informačních nástrojů je zkoumána skrze jejich vnímanou užitečnost a použitelnost. Práce má fenomenologický charakter a kombinuje poznatky informační vědy a Human-Computer Interaction. Vnímaná užitečnost a použitelnost …more
Abstract:
This thesis deals with the perceived value of accessibility maps by a user group of people with limited mobility and orientation in the context of their daily life. The value of these maps, information tools are explored through their perceived usefulness and usability. This thesis has a phenomenological character and combines knowledge of information science and Human-Computer Interaction. The perceived …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2019
  • Supervisor: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies