Theses 

Integrace dětí se specificky narušeným vývojem řeči z pohledu logopeda speciálně pedagogického centra – Bc. Michaela Mlynárová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Mlynárová

Diplomová práce

Integrace dětí se specificky narušeným vývojem řeči z pohledu logopeda speciálně pedagogického centra

Integration of children with specific language impairment from the perspective of a speech therapist special education center

Anotace: Diplomová práce se zabývá možností integrace žáků se specificky narušeným vývojem řeči z pohledu logopedů speciálně pedagogických center pro vady řeči. Dělí se na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je vymezen pojem komunikace, je zde nastíněn vývoj řeči a vymezen termín narušený vývoj řeči. Dále tu najdeme definici, etiologii, symptomatologii a diagnostiku specificky narušeného vývoje řeči a v závěru teoretické části jsou informace o terapii této narušené komunikační schopnosti, možnostech vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči zaměřené zejména na možnost integrace do běžné školy. Praktická část se věnuje analýze možnosti integrace žáků se specificky narušeným vývojem řeči z pohledu logopeda SPC. Pro výzkum byla použita metoda nestandardizovaného dotazníku vlastní konstrukce.

Abstract: This thesis deals with the possibility of integration of pupils with specific language impairment from the pespective of speech therapists of special education centers for speech disorders. They are divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines the notion of communication is here outlines the development of speech and definition of the term impaired speech development. Furthermore, we find a definition, etiology, symptomatology and diagnosis of specific language impairment and at the end of the theoretical part of this information and treatment of communication disorders, learning opportunities for pupils with specific language impairment focusing in particular on the possibility of integration into regular schools. The practical part is devoted to analyzing the possibility of integration of students with specific language impairment from the perspective of a speech therapist SPC. For research used a special questionnaire own design.

Klíčová slova: specificky narušený vývoj řeči, logoped, speciálně pedagogické centrum, diagnostika, vzdělávání, integrace, specific language impairment, a speech therapist, special education center, diagnostics, education, integration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 01:07, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz