Bc. Veronika Fialová

Diplomová práce

Strukturální nezaměstnanost v ČR

Structural unemployment in the Czech Republic
Anotace:
Cílem práce je postihnout kvantitativní a kvalitativní charakteristiky vývoje strukturální nezaměstnanosti v ČR ve zvoleném časovém období. Součástí práce je regionální srovnávací analýza a zhodnocení efektivního řešení strukturální nezaměstnanosti na úrovni vybraného regionu ČR.
Abstract:
The aim is to capture the quantitative and qualitative characteristics of the development of structural unemployment in the Czech Republic in the selected time period. The work of regional comparative analysis and evaluation of effective solutions to structural unemployment at the level of a selected region of the country.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fialová, Veronika. Strukturální nezaměstnanost v ČR. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní