Bc. Martina KLOUDOVÁ

Diplomová práce

Problematika aktivizace seniorů v rámci komunikace v ošetřovatelské péči v Domovech pro seniory

The issue of mobilization of seniors in communication in nursing care Homes for the elderly
Anotace:
Základní teoretická východiska: Diplomová práce je zaměřena na problematiku funkčních změn v oblasti stáří, onemocnění ve stáří a aktivizaci seniorů. Stárnutí populace hospodářsky vyspělých zemí neustále narůstá, z čehož lze vyvodit přirozeně se zvyšující zájem o tuto problematiku. Zdravotnický personál se stále setkává s větším počtem seniorů, tudíž schopnost sester rozpoznat potřeby seniorů a nahlížet …více
Anotace:
ní sestry přislíbily konzultaci se sestrami a další seminář na téma aktivizace v souvislosti s komunikací.
Abstract:
Basic theoretical standpoints: This Dissertation has been focused on problems on functional changes and illnesses in old age and seniors' activation. An aging of the population is constantly growing in developed countries of which could be deducted naturally increasing interest in this issue. Health care staff is confronted with greater number of elderly people thus as very important aspects are the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2015
Zveřejnit od: 13. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLOUDOVÁ, Martina. Problematika aktivizace seniorů v rámci komunikace v ošetřovatelské péči v Domovech pro seniory . Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pdpwrb pdpwrb/2
13. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 8. 2015
Bulanova, L.
14. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.