Mgr. Drahuše Kolářová

Diplomová práce

Kvalita péče o seniory ve vybraném domově pro seniory

Quality of Care for the Elderly in a Specific Retirement Home
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaká je spokojenost seniorů s kvalitou poskytované péče v domově pro seniory v Polici nad Metují. V rámci provedeného šetření bylo zjištěno, že odchod do domova ovlivňuje především zdravotní stav klientů, někteří měli při příchodu do domova problémy s adaptací na nové prostředí. Většina klientů je spokojena s ubytováním, stravováním i kvalitou poskytované sociální …více
Abstract:
The goal of this master’s thesis was to measure the degree of contentment concerning the level of provided care in the retirement home in Police nad Metují. The research showed that move to the retirement home affects clients’ health, causing some to suffer from adjusting to new environment. The majority of clients are content with accommodation, food and the level of provided social and nursing care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/gh3ij/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marek Baloun

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě