Bc. Dana Pršalová

Diplomová práce

Péče o orální zdraví

Oral health care
Anotace:
Předmětem této práce je sledování dospělých jedinců v péči o jejich orální zdraví během posledních pěti let. Orální zdraví je v současné době velmi diskutovanou problematikou a dokazuje to i fakt, že tomuto tématu věnuje velkou pozornost Světová zdravotnická organizace. V teoretické části se věnuji stomatologii, její historii a náplni tohoto oboru. Dále definuji pojem orální zdraví. Základním poznatkem …více
Abstract:
The purpose of this work focuses on adults in the care of their oral health during the past five years. Oral health is currently very discussable issues and it proves the fact that this subject with great attention to the World Health Organization. The theoretical part is devoted to dentistry, its history and content of this field. It also defines the concept of oral health. The basic finding is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Libor Balský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pršalová, Dana. Péče o orální zdraví. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií