Theses 

Japanese Strategic Documents: Content Analysis of the National Program Defense Guidelines – Bc. Martina Staroňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Political Science / Security and Strategic Studies

Bc. Martina Staroňová

Master's thesis

Japanese Strategic Documents: Content Analysis of the National Program Defense Guidelines

Japanese Strategic Documents: Content Analysis of the National Program Defense Guidelines

Anotácia: Práca analyzuje trendy a zmeny v bezpečnostnej politike Japonska od konca Studenej vojny, ktorá je formulovaná v základnom strategickom dokumente Pokyny pre obrannú politiku. Využíva pritom metódu obsahovej analýzy, a jej kvantitatívny, ale aj kvalitatívny prístup. Frekvenčná analýza najskôr odhalila bezpečnostné koncepty, na ktoré sa v skúmaných dokumentoch sústreďovala najväčšia pozornosť, a komplexný obraz bezpečnostnej politiky ako ústrednej kategórie ovplyvňovanej ďalšími faktormi doplnila kvalitatívna analýza.

Abstract: This diploma thesis analyses the trends and dissimilarities in Japan’s security policy since the end of the Cold War as formulated in the National Defense Program Guidelines. The thesis makes use of the method of content analysis, utilizing the combined effect of both the quantitative and qualitative approach. The frequency count revealed significant security concepts, which the strategic documents concentrated most on, while the qualitative part provided for a complex relationship model of categories of Japan’s security policy.

Keywords: Japonsko, obsahová analýza, bezpečnostná politika, národná obrana, Pokyny pre obrannú politiku Japonska, Japan, content analysis, security policy, national defence, National Defense Program Guidelines

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 6. 2019 11:05, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz