Lucie Bjačková

Bakalářská práce

Komparace vybraných aspektů thatcherismu a "New Labour" ve Velké Británii (1979-2007)

Comparison of selected aspects of Thatcherism and 'New Labour' in Great Britain (1979-2007)
Anotace:
V této bakalářské práci komparuji vybrané aspekty politiky konzervativní premiérky Margaret Thatcherové (1979-1990) a labouristického premiéra Tonyho Blaira (1997-2007). Thatcherismus i New Labour jsou dva důležité fenomény ve vývoji Velké Británie ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století. Předmětem srovnání je analýza fungování sociálního státu (Welfare State) a vztah k Evropské unii. V jednotlivých …více
Abstract:
This thesis compares selected aspects of the policies of conservative Prime Minister Margaret Thatcher (1979-1990) and Labour Prime Minister Tony Blair (1997-2007). Thatcherism and New Labour are two important phenomena in the development of Great Britain in the second half of the 20th and the beginning of the 21st century. The subject of comparison is functioning of the Welfare State and the relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Martin Kovář
  • Oponent: Stanislav Tumis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22760