Martin Dohnal

Bakalářská práce

Zhodnocení možností logistického zabezpečení Armády České republiky ve prospěch integrovaného záchranného systému

Assessments of the Logistics Support Possibilities in the Army of the Czech Republic in Favor of Emergency Services.
Anotace:
Zhodnocení možností logistického zabezpečení Armády České republiky ve prospěch integrovaného záchranného systému. V teoretické části jsou uvedeny pojmy ze zákona č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a Směrnice Náčelníka Generálního štábu Armády České republiky k nasazování sil a prostředků Armády České republiky v rámci integrovaného záchranného systému. Dále příklady nasazení Armády …více
Abstract:
Evaluation of logistics support of the Army of the Czech Republic in favor of the integrated rescue system. In the theoretical section introduces the concepts of Act No. 239/2000 Coll., The Integrated Rescue System, a directive of the Chief of the General Staff of the Army of the Czech Republic for the deployment of forces and means the Army of the Czech Republic within the framework of the integrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014
Zveřejnit od: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dohnal, Martin. Zhodnocení možností logistického zabezpečení Armády České republiky ve prospěch integrovaného záchranného systému. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe