Ing. Michaela BAŇAŘOVÁ, BA (Hons)

Disertační práce

Model rozhodování spotřebitele o budoucím vzdělání ve vazbě na ochotu platit školné

A model of consumer decision-making about his/her future education, in relation to the student's willingness to pay tuition fees
Anotace:
Disertační práce poukazuje na problematiku možného nastavení platby terciárního vzdělávání v České republice, a to především z pohledu spotřebitele. Potřeby, očekávání a požadavky této specifické skupiny při koupi statku dlouhodobější spotřeby a investičního charakteru, jako je tomu v případě vysokoškolského vzdělání, jsou odlišné od spotřeby statků běžné denní spotřeby. Dosud se danou problematikou …více
Abstract:
This dissertation outline analyses issues involved in implementing school fees in Czech tertiary education, this mainly from the consumer's point of view. When purchasing a long-term, fixed-asset-type product such as higher education, the needs, expectations, and requirements of this specific consumer segment are different from those related to everyday consumer goods. Up to now, this topic has never …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2015
Zveřejnit od: 2. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2015

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAŇAŘOVÁ, Michaela. Model rozhodování spotřebitele o budoucím vzdělání ve vazbě na ochotu platit školné. Zlín, 2015. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.10.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 10. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe