Veronika Pospíchalová

Bakalářská práce

Vzájemná interakce plastické chirurgie a marketingu

Mutual interaction of Plastic Surgery and Marketing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vzájemným působením marketingu a médií, jako jeho nositelů, na spokojenost s vlastním tělem a na způsoby jeho zkrášlování, mezi které patří i extrémní případ plastické chirurgie. Z druhé strany zkoumá i jednotlivé možnosti marketingové komunikace, jejich vhodnost pro prostředí klinik plastické chirurgie a uvádí konkrétní případy. Samostatná část je pak věnována medializaci …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the interaction of marketing and media, as a marketing tool, with the satisfaction of one's body and the ways how to beautify it, including the extreme case of plastic surgery. On the other side it also explores various possibilities of marketing communication tools, their suitability for the environment of clinics of plastic surgery and lists particular cases. A separate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2012
  • Vedoucí: Ondřej Pešek
  • Oponent: Marcela Zamazalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29173