Ladislava ČAPKOVÁ

Bakalářská práce

Geschäftskontakte und Teilnahme der westböhmischen Unternehmen an den bayerischen Messen

Business contacts and participation of West Bohemian companies at Bavarian trade fairs
Abstract:
This bachelor thesis deals with business contacts and participation of the West Bohemian companies at Bavarian trade fairs. The main aim of this thesis is to discover what trade fairs take place in Bavaria and what West Bohemian companies visit them. The theoretical part provides general information about international marketing, marketing communication, trade fairs and exhibitions. The practical part …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá obchodními kontakty a účastí západočeských podniků na veletrzích v Bavorsku. Hlavním cílem je zjistit, jaké veletrhy se v v této spolkové zemi konají a které západočeské firmy je navštěvují. V teoretické části se autorka zaměřuje na všeobecné informace o mezinárodním marketingu, marketingové komunikaci a veletrzích a výstavách. V praktické části představuje autorka historická …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAPKOVÁ, Ladislava. Geschäftskontakte und Teilnahme der westböhmischen Unternehmen an den bayerischen Messen. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/