Theses 

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu Řízení vztahu se zákazníky. Komunikace jako nástroj rozvoje společnosti a součást marketingového mixu. – Ing. Kristýna Teifertová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Kristýna Teifertová

Bakalářská práce

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu Řízení vztahu se zákazníky. Komunikace jako nástroj rozvoje společnosti a součást marketingového mixu.

New methods of communications in Customer Relationship Management. Communications as a way of society development and as a part of Marketing Mix.

Anotace: Cílem práce je seznámit se s novými trendy, které se v marketingové komunikaci objevily zejména díky využívání nových technologií. Jakým způsobem pomáhá využívání nových technologií proti netečnosti spotřebitelů, kteří jsou vystaveni neustálému tlaku nabídky. V procesu řízení vztahů se zákazníky poukázat na možnosti efektivních kombinací nových metod s metodami tradičními. Prezentovat základy postupů přípravy, realizace a rozvoje řízení vztahů se zákazníkem. Práce se také zabývá vlivem komunikace ve společnosti a vlivem komunikace v marketingu. Výrazná pozornost je věnována firmám STUDENT AGENCY a AIESEC, kde se popisují a srovnávají jejich vlastní metodiky komunikace a řízení vztahů se zákazníky - výsledkem je pak konkrétní ukázka komunikace firem praxi. V neposlední řadě práce analyzuje výsledky a předkládá vlastní koncepci řešení.

Abstract: Purpose of dissertation is to inform about new trends which were detected in marketing communication especially because of using up new technologies. In which way new technologies help against indolence of consumers which are exposed to pressure of permanent supplies. In Customer Relationship Management refer to possibilities of effective combinations of new methods with traditional methods. To present base of preparation process, realization and development of Customer Relationship Management. The dissertation also deals with communications influence in society and also communications influence in marketing. Distinctive attention is giving to companies STUDENT AGENCY and AIESEC where are describing and comparing their own methods of communication and Customer Relationship Management – concrete sample of companies communication in practise in result. The dissertation analyses results and brings its own conception of solution.

Klíčová slova: Komunikace, zákazník, marketing, nové metody. Communication, customer, new methods.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 20:21, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz