Theses 

Výkaz o peňěžních tocích - relevantnost jeho sestavení a pohled z perspektivy tuzemských i mezinárodních účetních standardů – Barbora Pastvová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora Pastvová

Diplomová práce

Výkaz o peňěžních tocích - relevantnost jeho sestavení a pohled z perspektivy tuzemských i mezinárodních účetních standardů

Statement of cash flows – its relevance and view from the perspective of national and international accounting standards

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na detailní vymezení základních pojmů souvisejících s výkazem o peněžních tocích, metodami jeho sestavení a klasifikací peněžních toků. Obsahově práce vychází zejména z norem IAS 7, amerického ASC 230 a českých účetních předpisů, zejména CUS 023 a Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Práce zkoumá, zda a případně jaké rozdíly lze pozorovat v přístupu jednotlivých účetních norem k problematice sestavení výkazu o peněžních tocích a v praktické části se zaměřuje na strukturu a odlišnosti třech v praxi sestavených výkazů a také položky, které nejsou typické v českém prostředí.

Abstract: The diploma thesis is focused on the detailed definition of basic concepts related to the statement of cash flows, methods of its compilation and classification of cash flows. Content is based mainly on the standards of IAS 7, US ASC 230 and Czech accounting regulations, especially CUS 023 and Decree 500/2002. The thesis examines whether and, if any, what differences can be observed in the approach of the individual accounting standards to the issue of the cash flow statement. The practical part focuses on the structure and the differences among three in practice prepared statements as well as items that are not typical in the Czech environment.

Klíčová slova: investiční činnost, financování, české účetní normy, přímá metoda, peněžní prostředky, provozní činnost, IFRS, přehled o peněžních tocích, cash flow, nepřímá metoda, US GAAP

Keywords: investment activities, financing, IFRS, US GAAP, Czech accounting standards, indirect method, operating activities, cash flow statement, cash flow, cash, direct method

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Jiřina Bokšová
  • Oponent: Monika Randáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75710

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:06, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz