Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prima metoda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Multifrontální metoda pro řešení rozsáhlých řídkých soustav lineárních rovnic
 (Lukáš Mihula)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119049 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Metoda reminiscence při práci se seniory s demencí v pobytových zařízeních
 (Iva Krajíčková)

2014, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13257/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Návrh a ladění regulátorů z experimentálních dat {--} metoda VRFT
 (Lucie ŽÁČKOVÁ)

2007, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ozornc// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Stimulační program Metoda dobrého startu u dětí s vývojovou dysfázií
 (Eva Soukupová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//5ofqmi// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Práce na příbuzné téma

Metoda SOLE (Self Organised Learning Environments) a její aplikace ve výuce zeměpisu na ZŠ Měšťanská
 (Marie Uttendorfská)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bye41/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu
 (Martina SLÁMOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5g97c6// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Stanovení celkové sérové bílkoviny Kjeldahlovou metodou vhodné pro certifikaci kalibračních a kontrolních materiálů
 (Bára Vinklárková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/va6fr/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Laboratorní diagnostika aerobních schopností - porovnání různých metod stanovení VO2 max
 (Kristýna Mrázková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//gr83k5// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie | Práce na příbuzné téma

Ověření referenčních intervalů pomocí přímé a nepřímé metody výpočtu u vybraných biochemických parametrů
 (Michaela KULOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//q4epfg// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Využití metody ELISA pro vyhodnocování efektivity vakcinace proti vybraným nákazám
 (Petra Straková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4ewn/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)