Theses 

Zaměstnanost absolventů středních a vysokých škol v Praze, sociální marketing úřadů práce v Praze – Bc. Kristýna Petráková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Petráková

Master's thesis

Zaměstnanost absolventů středních a vysokých škol v Praze, sociální marketing úřadů práce v Praze

Employment of graduates of secondary schools and universities in the Prague, social marketing of Labour office in Prague

Anotácia: Tato diplomová práce zkoumá zaměstnanost absolventů středních a vysokých škol v Praze, sociální marketing úřadu práce v Praze. Obsahuje část teoretickou, vymezující trh práce, nezaměstnanost jako pojem, příčiny nezaměstnanosti a její druhy. Dále se zabývá aktivní politikou zaměstnanosti a zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, právní úpravou zaměstnanosti v České republice a v Evropské unii. Následuje část praktická, výzkumná, věnovaná problematice nezaměstnanosti z hlediska absolventů středních a vysokých škol v Praze a v krajích České republiky.

Abstract: This thesis examines the employment of graduates of secondary schools and universities in Prague, social marketing of Labour Office in Prague. It contains a theoretical part, definig labor market, unemployment as a concept, the causes of unemployment and its types. It also deals with the active employment policy and law no. 435/2004 Coll., on employment, employment legislation in the Czech Republic and the EU. Followed by a practical, research, dedicated to the issue of unemployment in terms of graduates of secondary schools and universities in Prague and Czech regions.

Kľúčové slová: Zaměstnanost, nezaměstnanost, trh práce, aktivní politika zaměstnanosti, absolventi, úřady práce.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 5. 2019 23:01, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz