Bc. Kristýna Petráková

Diplomová práce

Zaměstnanost absolventů středních a vysokých škol v Praze, sociální marketing úřadů práce v Praze

Employment of graduates of secondary schools and universities in the Prague, social marketing of Labour office in Prague
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá zaměstnanost absolventů středních a vysokých škol v Praze, sociální marketing úřadu práce v Praze. Obsahuje část teoretickou, vymezující trh práce, nezaměstnanost jako pojem, příčiny nezaměstnanosti a její druhy. Dále se zabývá aktivní politikou zaměstnanosti a zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, právní úpravou zaměstnanosti v České republice a v Evropské unii. Následuje …více
Abstract:
This thesis examines the employment of graduates of secondary schools and universities in Prague, social marketing of Labour Office in Prague. It contains a theoretical part, definig labor market, unemployment as a concept, the causes of unemployment and its types. It also deals with the active employment policy and law no. 435/2004 Coll., on employment, employment legislation in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní