Bc. Jan Kozák

Bachelor's thesis

Korelace vybraných ukazatelů a zadluženosti u malých, středních a velkých podniků

The correlation between selected factors and indebtedness for small, medium-sized and large enterprises
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zkoumání závislosti a síly závislosti vybraných ukazatelů a zadluženosti u malých, středních a velkých podniků. Vybranými ukazateli jsou bilanční suma, obrat, rentabilita celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu, běžná likvidita a počet zaměstnanců. V teoretické části se zabývám kapitálovou strukturou podniku, popisem vybraných ukazatelů a statistickými metodami …more
Abstract:
The main aim of this thesis, is to research the correlation between the chosen factors and the indebtedness for small, medium-sized and large enterprises. Among the selected factors are balance sheet, turnover, return on assets, return on equity, liquidity and number of employees. The theoretical part includes the description of capital structure, selected factors and statistical methods, which are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance