Bc. Veronika Večerková

Bachelor's thesis

Zdravá výživa a pohyb v období těhotenství

Health nutrition and movement in pregnancy
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tématu zdravé výživy a pohybu v těhotenství. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zabývá shrnutím informací o výživových doporučeních, fyzických aktivitách a cvičení v těhotenství. Praktická část obsahuje výsledky šetření zaměřeného na získání informací o stravovacích návycích a pohybu těhotných žen.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with healthy nutrition and movement in pregnancy. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with a summary of informations about nutrition recommendations, physical activities and exercises in pregnancy. The practical part contains the results of research aimed at obtaining informations about eating habits and movement of pregnant …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta