Jakub NAVRÁTIL

Bakalářská práce

Vhodná pohybová aktivita při oslabení pohybového systému v oblasti trupu.

Appropriate physical activity when the movement system is weakened in the fuselage area.
Anotace:
Název práce: Vhodná pohybová aktivita při oslabení pohybového systému v oblasti trupu. Bakalářská práce je zaměřena na oslabení pohybového systému v oblasti trupu a vhodných cvičení vedoucích ke korekci těchto oslabení. První část práce seznamuje s teoretickými poznatky o zdravotní tělesné výchově, držení těla, anatomii trupu, jednotlivých deformitách a vlivu kompenzačních cvičení. V hlavní části práce …více
Abstract:
Name of the thesis: Suitable physical activity during weakening of the locomotive system in the fuselage area. The bachelor thesis is focused on the weakening of the movement system in the area of the fuselage and suitable exercises leading to the correction of these weaknesses. The first part of the thesis introduces the theoretical knowledge about health-educated upbringing, posture, hull anatomy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAVRÁTIL, Jakub. Vhodná pohybová aktivita při oslabení pohybového systému v oblasti trupu.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta