Bc. Petra Fuksová

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost

Communication Disorder
Anotace:
Bakalářská práce byla zaměřena na narušenou komunikační schopnost. Cílem práce bylo zjistit jednotlivé typy narušené komunikační schopnosti a její četnost u dětí předškolního a mladšího školního věku. Teoretická část byla věnována, s využitím odborných zdrojů, popisu základních pojmů narušené komunikační schopnosti. V empirické části byl za pomocí dotazníků zjišťován výskyt narušené komunikační schopnosti …více
Abstract:
This bachelor work was concentrated on the disturbed communication skill. The aim of this work was to find out types of the disturbed communication skill and its frequency in preschool children and primary school children. The theoretical part was dedicated to the disturbed communication skill. Special professional resources that describe the basic terms were used. In the empiric part, the occurrence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014
Zveřejnit od: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eva Dousková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fuksová, Petra. Narušená komunikační schopnost. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN