Theses 

Narušená komunikační schopnost – Bc. Petra Fuksová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Fuksová

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost

Communication Disorder

Anotace: Bakalářská práce byla zaměřena na narušenou komunikační schopnost. Cílem práce bylo zjistit jednotlivé typy narušené komunikační schopnosti a její četnost u dětí předškolního a mladšího školního věku. Teoretická část byla věnována, s využitím odborných zdrojů, popisu základních pojmů narušené komunikační schopnosti. V empirické části byl za pomocí dotazníků zjišťován výskyt narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního a mladšího školního věku, dále souvislost s častějším odkladem školní docházky a častějším výskytem narušené komunikační schopnosti i u dalších členů rodiny.

Abstract: This bachelor work was concentrated on the disturbed communication skill. The aim of this work was to find out types of the disturbed communication skill and its frequency in preschool children and primary school children. The theoretical part was dedicated to the disturbed communication skill. Special professional resources that describe the basic terms were used. In the empiric part, the occurrence of the disturbed communication skill in preschool and primary school children was found out via questionnaires. Other facts examined were the connection of this problem with a more frequent postponement of the school attendance and a more frequent occurrence of the disturbed communication skill in other family members.

Klíčová slova: Narušená komunikační schopnost, vada řeči, typy narušené komunikační schopnosti, odklad školní docházky, předškolní a mladší školní věk.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014
  • Zveřejnit od: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eva Dousková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24693 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Fuksová, Petra. Narušená komunikační schopnost. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:24, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz