Martina Nováková

Bakalářská práce

Náklady a výnosy ve vybraném podniku

Cost and revenues in a selected company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaobírá náklady a výnosy ve vybraném podniku. Teoretická část se zabývá náklady, výnosy, výsledkem hospodaření. Dále se teoretická část zabývá principem horizontální a vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát. V praktické části se analyzuje výsledek hospodaření. Využití horizontální a vertikální analýza na konkrétním podniku - Elprom spol. s r. o. Veškeré údaje použité v této …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused the analysis of costs and revenues a selected company. Theoretical part deals with cost, revenues, net income. Theoretical part also describes principle of the horizontal and vertical analysis. The practical part uses analysis net income. The practical part uses horizontal and vertical analysis on a selected company- Elprom s. r. o. All data used in this work was derived …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Irena Honková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Martina. Náklady a výnosy ve vybraném podniku. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní