Ivana Křížová

Bakalářská práce

Kvalita služeb Turistického informačního centra v Třešti

Quality of services of Tourist information centre in Třešť
Anotace:
Křížová, I., Kvalita služeb Turistického informačního centra v Třešti, Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Bakalářská práce se zabývá kvalitou služeb Turistického informačního centra ve městě Třešť na Jihlavsku. Cílem této práce je zhodnotit současný rozsah a kvalitu služeb tohoto centra. Účelem práce je na základě získaných dat vytvořit doporučení pro zlepšení služeb TIC Třešť …více
Abstract:
Křížová, I., Quality of services of Tourist information centre in Třešť Bachelor the-sis. Brno: Mendel University, 2019.The Bachelor thesis deals with quality of services of Tourist information centre in town Třešť in area of Jihlavsko. The aim of thesis is evaluating the currently range and quality of services of this centre. The purpose of thesis is making suggestions for improvement services of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
  • Oponent: Renata Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta