Bc. Jakub Němec

Diplomová práce

Turecká soft power na Blízkém východě za vlády AKP

Turkish Soft Power in the Middle East under AKP
Anotace:
U soft power Turecka se pokusím vystopovat genezi této moci a dále hlavní uplatňované nástroje. To se bude dít na obecné rovině ve vztahu k celému regionu, ale především pro přesnější a konkrétnější výstupy ve vztahu k třem regionálním aktérům: Sýrii, Íránu a Izraeli. Zcela samostatná kapitola bude ponechána událostem nazvaným Arabské jaro, a tureckému vypořádání se s jejich důsledky v pozorovaných …více
Abstract:
In my dissertation I focus on the origin and main components of Turkish soft power in last decade in the Middle East, primarily towards Syria, Iran and Israel.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy