Bc. Jakub Němec

Master's thesis

Turecká soft power na Blízkém východě za vlády AKP

Turkish Soft Power in the Middle East under AKP
Abstract:
U soft power Turecka se pokusím vystopovat genezi této moci a dále hlavní uplatňované nástroje. To se bude dít na obecné rovině ve vztahu k celému regionu, ale především pro přesnější a konkrétnější výstupy ve vztahu k třem regionálním aktérům: Sýrii, Íránu a Izraeli. Zcela samostatná kapitola bude ponechána událostem nazvaným Arabské jaro, a tureckému vypořádání se s jejich důsledky v pozorovaných …more
Abstract:
In my dissertation I focus on the origin and main components of Turkish soft power in last decade in the Middle East, primarily towards Syria, Iran and Israel.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií